Mobirise Site Builder

ODVJETNIČKI URED

Altić - Debeljuh 

URED

Odvjetnički ured Altić-Debeljuh
započeo je s radom 01.04.1992.g.


Sjedište:
Pula, Laginjina 6
(strogi centar,
potez Zagrebačka banka – Kazalište).

Uredovno vrijeme
Ponedjeljak - Petak
od 9 do 14 sati
Srijeda
od 9 do 17 sati

Potrebna prethodna tel. najava.

Područja prava

 naknada štete
    - prometne nezgode
    - ozljede na radu
bankarsko pravo
pravo osiguranja
pomorsko osiguranje
naplata šteta
vlasničkopravni odnosi
    - rješavanje prava vlasništva
    - dioba suvlasnika, etažiranje
zemljišno knjižno pravo ili nekretnine – ugovori
trgovačko pravo
    - osnivački akti
    - ugovori i sporazumi osnivača
kazneno i prekršajno pravo
nasljedno pravo
stečajno pravo
porezno savjetovanje
sastavljanje ugovora Internet stranica

Internet stranice zajedničkog odvjetničkog ureda Altić-Debeljuh postavljene su s namjerom bržeg i kvalitetnijeg kontakta sa budućim i sadašnjim strankama.

Tijekom dugogodišnjeg odvjetničkog iskustva rada sa strankama uvidjelo se da se ovim načinom znatno olakšava kontakt i pribavljanje konkretnih informacija, a time i pravovremeno dobivanje tražene usluge.O UREDU

Ured odvjetnika PulaZajednički odvjetnički ured Altić-Debeljuh započeo je s radom 01.04.1992.g.


Sjedište - Pula, Laginjina 6

(strogi centar, potez Zagrebačka banka – Kazalište).


 Odvjetnici pružaju pravno savjetovanje iz svih područja prava.

U uredu djeluju odvjetnica Oria Altić-Debeljuh, dipl.iur.

i odvjetnik Diego Debeljuh dipl.iur.

Biografije

Oria Altić-Debeljuh, dipl.iur.

Pravnu naobrazbu stječena Pravnom fakultetu u Zagrebu, da bi nakon odvjetničkog vježbeničkog staža samostalnu odvjetničku djelatnost započela 01.04.1992. godine od kada je i upisana u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.

Glavna područja rada su postupci naknade štete, kao i rješavanje vlasničkopravnih i nasljednih predmeta i dr.

Aktivno poznavanje engleskog i talijanskog jezika.

Diego Debeljuh, dipl.iur.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Angažiran je na predmetima naknade imovinske i neimovinske štete iz svih osnova, kaznenoj problematici, stečajno pravo, vlasničkopravni i nasljedni predmeti i dr.

Aktivno poznavanje njemačkog, engleskog i talijanskog jezika.

Gdje se nalazimo

Pula, Laginjina 6

(strogi centar, potez Zagrebačka banka – Kazalište).